بیزحمت نام هنرپیشگان را درست بنویسید!

کسی‌ نیست به تارنمای روزنامه “دیلی تلگراف” بگوید که نام هنرمندی که در حال ماچ کردن هالیوود است “پیمان معادی” است، نه “جدایی‌ نادر از سیمین.” مگر در مراسم جشنواره گوی طلائی هنرپیشه‌ای بنام “تایتانیک” حضور داشت؟

در ضمن قابل توجه مترجمین انگلیسی به فارسی: اینطور که از عکس پیداست، “گوی طلائی” نیست و “کره طلائی” است، هرچه که برگردان معمول به “گوی سبقت” بخورد. وگرنه کالیفرنیایی در نقش آن جسم طلایی قِل قِلی نبود که آقای معادی بر آن بوسه‌ گذارد. اقلا اسم اصغر فرهادی رو درست نوشتند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!