واکنش دستیار نظامی آیت الله خامنه‌ای به نامه ‘هشدارآمیز’ آمریکا

یک روز پس از آنکه منابع دولتی ایران دریافت نامه “هشدارآمیز” مقام های آمریکایی به آیت الله علی خامنه ای، را تایید کردند، مشاور نظامی رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به این نامه، بار دیگر درباره اقدام احتمالی ایران در تنگه هرمز به آمریکا هشدار داده است.

یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی نظامی آیت الله خامنه ای، گفته است که ایران طولانی ترین ساحل خلیج فارس را در اختیار دارد و “اگر خطراتی متوجه جمهوری اسلامی ایران شود، از ابزارهای سیاسی و دیگر ابزارها برای امنیت خود” استفاده می‌کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!