خانم فراهانی هنرمند بدون آب

لطفا اقایان و خانمهایی که قرار است هنجار شکنی، تابو شکنی، بت شکنی و عقده شکنی بکنند، یک کار دسته جمعی در یک مکان مشخص و یک شعار مشخص انجام بدهند چند تا حسن دارد:

1- در کتاب گینس ثبت می شود و بعد جای رقابت باقی می گذارد.

2- اگر قرار است زنان ایران از قید سنت و حجاب و مرد سالاری و جنسیت با این حرکت ها خلاص شوند، به طریق میان بر تکاملی و تاریخی و تابو شکنانه ی اجتماعی هر چه سریعتر این آزادی صورت پذیرد

3- اگر قرار است رژیم سرنگون شود، این کار بشود در غیر این صورت ها، اجازه بدهید مبارزه اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آهسته ولی پیوسته و هدفمند توسط اقشار مردم در ایران و بعضا در خارج از کشور ادامه پیدا کند. اینقدر هم وقتمان را سر مسائل شخصی افراد که می خواهند به هر قیمت مشهور شوند و از هنرمندان زن غربی مانند ماریا اشنایدر هم درس نمی گیرند، تلف نکنیم.

داستانی است مرحوم پدر دوستم (قبل از انقلاب) تعریف می کرد: که زنی از راه تن فروشی (فقر – فقر فرهنگی و هر چه که می خواهید بنامید یک واقعیت تلخ اجتماعی انسانی) روزگار می گذرانده و از این راه به فقرا و نیازمندان هم کمک می کرده است.

روزی از درویشی (شیخی و هر کسی که شما می خواهید به جای این فرد بنشانید) می پرسد که حکم این کار چیست؟

درویش می گوید: مشتریان را راضی می کنی کار خدا پسندانه ای هست به فقرا هم کمک می کنی ان هم کار خدا پسندانه ای است. بعد نگاهی به زن می کند و می گوید ولی تمام مرضهایش و در دهایش برای تو می ماند؟ با آن زخمها چه می کنی.

امیدوارام که من اشتباه کنم ولی سال 2014 هم ما زنده شما زنده و خانم فراهانی زنده. انوقت بهتر می شود فهیمد کار چه کسی اثر گذارتر بوده است و چه حرکتی مثبت تر. زیرا این نیز بگذرد. کما اینکه ستاره های بزرگی مانند فرزانه تاییدی – سوسن تسلیمی – در خارج از کشور تقریبا فراموش شده اند.

هنرمند بدون مردم، مانند ماهی بدون آب است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!