زوال ایران

خوشا شیراز و وضع بی مثالش

خداوندا نگه دار از زوالش

سه روز پیش ١٢ انسان در شیراز اعدام شدند، پنج تن از آنان در ملاء عام.

در ایران فاجعۀ قتل انسانها بدست نظام پربرکت مسلمین که مدعی پاسداری از “کرامت انسان” است عادی شده.

همانند معرکه گیری، مردم صف میکشند تا فاجعه را تماشا کنند و از آن با تلفنهای همراه عکس و فیلم هم بگیرند. بچه های خود را هم برای تماشای فاجعه میبرند.

سی و سه سال است که هیچ جای ایرانزمین وضع مثال زدنی ندارد و همه جا و همه چیزش رو به زوال است.

تنها و تنها چاره؛ تلاش بی امان برای سرنگونی کلیت نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیرۀ ایرانی کُشِ ایران ویران کُن است و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!