برهنگی نامجو، سبحانی و گلشیفته

قانون کنش و واکنش؛ سومین قانون حرکت شناسی نیوتن است که در بعضی حرکات اجتماعی نیز مصداق دارد: “هر عملی را عکس‌العملی است که همواره با آن برابر بوده و در خلاف جهت آن قرار دارد.”

سی و سه سال است که نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب ” و غیره در همه جنبه های زندگی خصوصی و اجتماعی ایرانیان دخالت و فشار وارد می آورد. این کنشها باعث واکنشهای گوناگون و بعضاً مفید اجتماعی شده.

اختناق و تأکید بر سنت زن ستیزی و مالکیت بر تن زن تحت لوای قوانین دینی و ناموس پرستی از کنش هایی است که واکنش مفید اجتماعی داشته.

بر خلاف زوری که اسلامیون برای جداسازی جنسیتی میزنند، بر اساس، داشتن رابطه طبیعی دوستی بین دختر و پسر دبیرستانی متداول شده.

نمونه ای دیگر، تابو شکنی و تحکیم حق برهنه گویی افکار توسط هنرمندانی مانند محسن نامجو و آرش سبحانی و تحکیم حق مالکیت زنان بر تن و بدن خود توسط هنرمند و هنرپیشه خوش آوازه در سطح جهانی، بانو گلشیفته فراهانی میباشد.

پیشگامی، باریک بینی، درد شناسی و شجاعت این آزادگان ستودنی است.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!