عکس العمل برخی سیاسیون درون و برون مرز در مورد ویدو شیفته:

حسن عباسی تحیل گر سیاسی: از نظر دکترین هژمونی منطقه – پس اون یکی دیگش کو؟

جنتی: همون بهتر که منزل چادر سرشون باشه.

خمینی از جهنم::قبل تر گفته بودم اگر این زنه– بتول انه.

احمد خاتمی: اگر اینا ممس- پس مال خانواده چرا این همس؟

احمدی نزاد: در ایران همه عاشق حجاب اجباری اند ما بد حجاب نداریم.

محمد خاتمی: خوب این سهم ما از گفتار تمدن ها، حالا آمریکا هم مقابله به مثل کنه.

رفسنجانی: همین بهتر فائزه دستگیر شد، یک وقت دیدی برای همبستگی …

موسوی: ما که در حصر خانگی هیچ چی ندیدیم.

هوادارن موسوی: میرحسین مظلومانه در حصر خانگی محروم از دیدن شد..

گنجی: بابا ما اعتصاب غذا کردیم – شما چرا اینقدر بی جونی؟

مقام معظم رهبری: ها – این شد یک مشت محکم به دهن دشمن. فرمان دادم از حالا به بعد در کنار تمام عکس های من در ادارات یک عکس شیفته رو هم بزارند..

علی مطهری: حالا میشه رییس دولت رو استیضاح کنیم؟

رضا پهلوی: من نظرم بستگی به نتیجه رفراندم داره.

هوادارن رضا پهلوی: حقتونه نمک نشناس ها- قبل از انقلاب همه سینه ها سایز کیانی بود.

مریم رجوی: اوا مسعود به فکر جانشین به جای رییس جمهور منتخب مقاومت نشه؟

مسعود رجوی: یک مبارزه مسلحانه جدید لازمه که از شر مریم خلاص شیم، این شیفته بد چیزی نیست!

بنی صدر: به این میگن ولایت جمهور مردم!

نوری اعلا: عجب سکولار بود.

شهرام همایون: این ماکت های کوچک معادل اصل بانو شیفته رو به تعداد محدود درست کردیم خیلی نفیس دونه ای ۲ دلار- پرچم ایران هم روشه، تا تموم نشده تلفن کنید سفارش بدید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!