واکنش پاسداران به بازگشت دوبارۀ ناو هواپیمابر آمریکا در خلیج فارس

در حالیکه چندی پیش مقامات نظامی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در ارتباط با بازگشت ناو های جنگی آمریکا به آب های خلیج فارس به این کشورهشدارداده بودند،امروز جانشین فرمانده کل سپاه این رویداد را کم اهمیت و بسیار عادی توصیف کرد.

سردار سرتیپ پاسدار سلامی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا اظهار داشت: “ناوهای جنگی و نیروهای نظامی آمریكا سالیان درازی است كه در خلیج فارس و منطقه خاورمیانه حضور دارند و بر این اساس، تصمیم آنها برای اعزام ناوهای جدید موضوع جدیدی نیست و این اقدام باید در راستای حضور مداوم آنها تفسیر شود”.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!