«رامین عسگرد از صدای آمریکا رفت»

پس از گذشت یک سال از ورود رامین عسگرد به صدای آمریکا، این مدیر رسانه پارسی‌زبان وزارت امورخارجه ایالات متحده پست خود را ترک کرد

اینک پس از آقای عسگرد در حال حاضر به طور مستقیم و موقت این رسانه وزارت خارجه توسط یکی از مدیران ارشد غیر ایرانی اداره می‌شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!