جزئیات تحریمهای تازه اتحادیه اروپا علیه ایران

 

اتحادیه اروپا در تازه ترین دور تحریم های خود علیه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که نگرانی های موجود درباره ماهیت برنامه هسته ای ایران همچنان به قوت خود باقی است.

این اتحادیه در سند تحریم های تازه اش علیه ایران نوشته است که این نگرانی ها در حال عمیق تر شدن است و مبنای آن هم گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد است که ایران را به انجام فعالیت هایی در زمینه تکنولوژی هسته ای نظامی متهم کرده است.

در این سند آمده است که اتحادیه اروپا با در نظر گرفتن همین نگرانی ها تصمیم به گسترش تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران گرفته است.

بر این اساس، تصمیم تازه این اتحادیه آن است که شخصیت های حقیقی و حقوقی بیشتری باید به فهرست تحریم شدگان اضافه شوند.

 

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!