فله ای با ایرانیان

آیت الله غلامرضا حسنی؛ “نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعۀ ارومیه” عضو کلوپی است که دیگر اعضاء شناخته شده آن شامل آیت الله مشکینی و جنتی میباشند که در قتل فرزندان خود مستقیماً دست داشته اند.

حسنی گفته:

” با خروج فرزندم از خط انقلاب، او را تحویل دادم‌.

رشید (پسر حسنی) مستحق اعدام نبود…. حکمش در ‌نهایت حبس ابد بود٬ و متاسفانه قاضی پرونده همین طور فله‌ای حکم صادر کرده بود.

احکام اعدام‌ اوایل انقلاب از سوی افرادی وابسته به گروه‌های به ظاهر اسلامی و انقلابی که در بعضی ارگان‌ها و به خصوص در دستگاه قضایی نفوذ کرده بودند صادر میشد. این افراد به صدور احکام فله‌ای* دردسرهای زیادی در منطقه برای ما درست کردند….”

به عبارت دیگر؛ یکی از مسئولین رده بالای رژیم به اعدامهای “فله ای” که جنایت علیه بشریت است اعتراف میکند.

پس از سرنگونی رژیم، دیوان بین المللی کیفری لاهه سرش خیلی شلوغ خواهد بود.

تبریک

*به صورت انبوه و همراه با شتاب. (فرهنگ بزرگ سخن ج ۶ ص ٥٤٠٢ )

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!