مصاحبه با منصور فرهنگ، نماینده سابق ایران در سازمان ملل

مصاحبه با منصور فرهنگ، نماینده سابق ایران در سازمان ملل، در مورد تحریم های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران.

 

حریم های جهانی و سیاست های مالی دولت در کنترل قیمت سکه و دلار ایران را به سمت قحطی می برد. در این نوسانات قیمتی دست اندکاران اقتصادی که دستی بر بازار دارند احتکار کالا را دوباره پیشه خود کرده اند. اسد الله عسگر اولادی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، روزهایی که تابلو صرافی ها قیمت دلار را هزار و ششصد تومان نشان می داد گفته بود، «در شش ماه آینده با کمبود بسیاری از کالاها و قحطی در کشور مواجه خواهیم شد که برای تهیه آنها یا باید متوسل به قاچاق شویم یا هزینه بسیاری بابت قاچاق بپردازیم.»

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!