دولت احمدی نژاد با آمریکا و اتحادیه اروپا همدست است

منظور شریعتمداری همان سخنان محمود بهمنی٬ رئیس کل بانک مرکزی است که ۳۰
آذر ماه امسال گفته بود: «باید جامعه را به نحوی اداره کنیم که بتوانیم دو
سال خود را حفظ کنیم٬ گویا در شعب ابی‌طالب گرفتار شده‌ایم.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!