‘آغاز یکسان سازی لباس مشاغل زنان در تهران’

در ادامه برنامه‌های‌های طرح یکسان سازی پوشش زنان شاغل در ایران، زهرا عباسی، مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده وزارت کشور با اعلام اجرایی شدن فاز نخست مد و لباس مشاغل زنان در تهران گفت: “هزار مدل لباس برای ۴۰ نوع شغل طراحی شده است.”

خانم عباسی به رسانه‌های ایران گفته که “رنگ‌ها و طرح‌هایی در نظر گرفته می‌شود که متناسب با شئونات خانم‌ها باشد و مطمئنا از رنگ‌های تند که زیبنده محیط کار نیست، استفاده نخواهد شد.”

موضوع یکسان سازی پوشش خانم‌ها در محیط کار چندین سال است که به عناوین مختلف مطرح شده و هربار طرح‌های مختلفی برای آن پیاده شده است. اما از سال گذشته این طرح در زیر مجموعه طرح حجاب و عفاف قرار گرفت و مصطفی محمد نجار، وزیر کشور ایران پیش تر درباره جزییات اجرای طرح عفاف و حجاب گفته بود که این طرح با هدف ترویج فرهنگ حجاب به صورت فراگیر، ابتدا از ادارات و سازمان ها شروع می‌شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!