احمدی نژاد: هيچ مشکلی در اقتصاد کشور وجود ندارد

در حالی که بازار ارز و طلا در ايران به شدت آشفته شده و قیمت کالاهای اساسی در حال افزايش است، محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران روز پنجشنبه گفت: «به عنوان مطلع می گويم هيچ مشکلی در اقتصاد کشور وجود ندارد و ما از ثبات اقتصادی برخورداريم.»

آقای احمدی نژاد که برای افتتاح «۱۴ پروژه عظیم صنعتی، معدنی و عمرانی» در مجتمع مس سرچشمه به کرمان سفر کرده است در سخنانی، اتحاديه اروپا را به دليل اعمال تحريم های جديد عليه ايران به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت: «آنها به دروغ می گويند هدف تحريم ها ملت ايران نيست. بايد از آنها سوال کرد پس هدف چه کسی است؟»

وی تحريم کنندگان ايران را «دشمن ملت» معرفی کرد و خطاب به آنها گفت: «به شما نصيحت می کنم که به مسير درست بازگرديد؛ بهانه می آوريد که ايران از مذاکرات طفره می رود در حالی که خود شما در آستانه مذاکرات قطعنامه صادر می کنيد و به دنبال بهانه هستيد تا مذاکرات را برهم بزنيد.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!