احمد داوود اغلو: ترکیه به ناتو اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور به ایران حمله شود

مدت‌ها است که مرز ایران و ترکیه مرز دوستی است و چنین باقی خواهد ماند

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!