جهالت جمیله به باباش رفته

نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره مشغول “تفکیک جنسیتی کتب درسی” است تا به بلاهت زنانه مردانه کردن اجباری جامعه ابعاد جدیدی بدهد .

جهالت بندرت بدون کم و کاست از پدر به فرزند منتقل میشود. از جمله موارد نادر؛ حاجیه دکتر جمیله خانوم علم الهدی، بنت حاج آقا آیت الله سید احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان میباشد.

این حاجیه دکتر جمیلۀ یکه سوار که ماشاءالله “رئیس پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی” است و استاد دانشگاه و نیم دوجین “جوایز علمی” دارد و دو دوجین مقالات علمی تر، بجز حرفهای بامزه ای که در مورد تشویق نسوان به توجه به خانه و خانواده میزند، در سینما، موسیقی، مد و لباس هم نظریه پرداز و در مقاله “علمی ” اخیر خود درمورد تدریس به ضعیفه ها از جمله گفته:

” در حوزه آموزش زنان باید بر پذیرش تفاوت‌های فطری و جنسیتی آنها استوار باشد چرا که در غیر این‌صورت موجب محرومیت مضاعف زنان می‌شود.”

به عبارت دیگر؛ برای آموزش علوم مثلاً تجربی مانند شیمی باید “فطرت ” دانش آموز لحاظ شود و جدول مندلیف (تناوبی) مؤنث به او شیر فهم شود.

نتیجه منطقی: حاجیه دکتر جمیله خانوم به باباش رفته.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!