کومولوس، تازه ترین کتاب علی عبدالرضایی منتشر شد

کومولوس نام نوزدهمین مجموعه شعر علی عبدالرضایی ست که امشب توسط نشر پاریس منتشر شد و شما می توانید آن را در لینک های زیر به طور رایگان و حتی با اینترنت کم سرعت دانلود کنید. این کتاب حاوی بیست و پنج شعر کوتاه و بلند است که اغلب از ساخت و زبان تازه ای برخوردارند

نشر شعر پاریس تازه‌ترین دفتر شعر علی عبدالرضایی را منتشر کرد.
برای دریافت «کومولوس» به یکی از نشانی‌های زیر مراجعه کنید:

نشر شعر پاریس
http://bit.ly/wnIZNF

مجله‌ی شعر
http://bit.ly/zg8jie

و درین نشانی کتاب را ورق بزنید:
http://bit.ly/xWPFGP

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!