آقای بهمنی شتاب کنید!

اگر نرخ اوراق مشارکت سال قبل اصلاح نشود، همان‌گونه که یک استاد اقتصاد دانشگاه گفته است در کمتر از یک هفته، موجی ایجاد می‌شود که برای تبدیل اوراق مشارکت به سپرده با سود بالای 17 درصد و وضعیت جدید، بانک‌های عاملی را که 18 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرده اند، با بحران فلج کننده روبه‌رو می‌کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!