شنیدنی حرف هایی از داریوش همایون

چاپ وبلاگ “نکاتی در مورد شاپور اول ساسانی” و اشاره ی  داریوش همایون به این فرمانروای قدیم ایران، ما را بر آن داشت که در مورد حرف های شنیدنی داریوش همایون بررسی کنیم. این وبلاگ، حاصل آن جستجوست.

اشاره : داریوش همایون (۵ مهر ۱۳۰۷ در تهران-۸ بهمن ۱۳۸۹ در ژنو)، فعال سیاسی ایرانی بود. وی در زمان حکومت محمدرضا پهلوی و در زمان نخست وزیری محمد مصدق از اعضای حزب سومکا بود و در زمان نخست وزیری جمشید آموزگار وزیر اطلاعات و جهانگردی و سخنگوی دولت بود.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B4_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%88%D9%86

داریوش همایون در سال ۱۳۳۹ به مدیریت سازمان کتاب های جیبی و سپس انتشارات فرانکلین رسید. در سال ۱۳۴۶ روزنامه آیندگان را بنیانگذاری کرد و مدیر مسئول آن و مدتی هم سردبیر این روزنامه بود. همسر داریوش همایون، هما زاهدی، دختر سپهبد فضل الله زاهدی و نماینده مجلس ایران بود. جمشید آموزگار، دبیر کل حزب رستاخیز ایران پس از برگزاری کنگره سراسری حزب او را به قائم مقامی خود برگزید.
http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2011/01/110128_l44_homayun_daryush_death.shtml

حرف های شنیدنی داریوش همایون:

١ – «ما همه بازیکنان میدان زندگی هستیم، هر چه میدان بهتر و تماشاگران بیشتر، بازی چشمگیرتر. مشکل ما در این گوشه‌های شوربخت‌تر جهان، این است که میدان را نیز تا حدودی خود باید بسازیم.»

٢ – «با آن که در سیاست ضدانگلیسی بودم، معلمی بهتر از بریتانیائی‌ها برای خود نمی‌شناختم. دنیا از هیچ ملتی بیش از آن‌ها نگرفته و نیاموخته است.»

٣ – «از فردوسی نه حکمت عملی، بلکه حس قهرمانی نجیبانه را، نجابت در معنای اشرافی آن که لزوما ربطی به خون ندارد گرفتم، که چند سالی بعد باز در بتهوون یافتم. در خواندن فرخی حالی داشتم که در شنیدن برامس دست می دهد.»

٤ – «در قرن ما یک کلمه جادوئی وجود دارد که آدم ها عادت ندارند زیاد مصرفش کنند و آن کلمه ببخشید است. »

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,15695542,00.html?maca=per-standard_feed-per-641-xml

٥ – «من آن شب که از زندان گريختم خودم را مرده فرض کردم. فکر می‌کردم خوب من يکبار مردم، آدم يکبار می‌ميرد. ديگر تمام شده است به هر حال. اما يک چيزی در زندگی‌ام، در ته وجودم بود که مرا به زندگی اميدوار می‌ساخت. فکر می‌کردم که زنده خواهم ماند هر چه بشود و همه نيرويم را بکار بردم، همه منابع ذهنی، روان و جسم را بکار بردم و خود را نگهداشتم.»

http://www.talashonline.info/Jashn_Name_80.html#Ashenaei

٦ – «آنچه که پشیمانم از آن، این است که ضعف بنیادی و پوسیدگی درونی نظامی را که در آخرین روز‌ها و سال‌هایش به آن پیوستم، یعنی به درونش راه یافتم را نفهمیدم و احساس نکردم. و فرصت‌های بسیاری را از دست دادم. شاید پشیمانی دیگرم اینجاست که وقتی رفتم به درون دستگاه قدرت به مقدار زیادی شیفته قدرت و ظواهرش شدم و غافل ماندم از کاری که با قدرت می‌شد کرد. و آن رساندن پیامی بود که لازم بود و من می‌توانستم بکنم در درون دستگاه. مقداری غافل شدم.»

٧ – «ما با شهید و قهرمان ۱۳۰۰ یا ۱۴۰۰ سال است زندگی کرده‌ایم. اگر محکم بایستیم شهید و قهرمان کاری بر ما نخواهد توانست بکند. خمینی شهید و قهرمان می‌مرد و یا از ایران بیرون می‌رفت و جای دیگر می‌مرد ولی یک میلیون نفر ایرانی به صورت‌های مختلف جانشان را از دست نمی‌دادند، در این ۲۵ سال. و کشور این همه عقب نمی‌افتاد و بازسازی این کشور ۲۰ ــ ۳۰ سال وقت لازم نمی‌داشت. با پیشرفت ایران، چون ایران در راه پیشرفت بود، با پیشرفت ایران به تدریج مسئله اسلام سیاسی حل می‌شد. به هر حال وضعی بد‌تر از ترکیه نمی‌داشتیم.»

٨ – «به این نتیجه رسیدم که سود سیاسی را باید بگذاریم کنار، منفعت‌طلبی را بگذاریم کنار و برویم دنبال یافتن حقیقت موقعیت خودمان، واقعیت موقعیت خودمان و گرفتاری‌هایش را بر طرف کنیم. این مستلزم خواندن بود، خواندنِ لاینقطع و بی‌وقفه که همه ما این کار را نمی‌کنیم. ولی من هر چه توانستم در این سال‌ها خواندم.»

http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=19078

٩ – «آینده ملت ما اگر قرار است بهتر از اکنونش باشد در بیرون آمدن از این دنیاهاست: پشت کردن به جهان سوم، بیرون زدن از خاورمیانه، فراموش کردن اسلام به عنوان یک شیوه زندگی و نه یک رابطه شخصی با آفریننده جهان. ما می‌باید اروپایی و جهان اولی بشویم زیرا در اصل چیزی از آنها کم نداریم.»

http://www.talashonline.info/Jashn_Name_80.html#Ashenaei

١٠ – «سپهری می‌گفت؛ ایران مادران خوب و سیاستگران بد دارد. ما به سیاستگران خوب به اندازه مادران خوب نیاز داریم. و روشنفکرانی که فکر روشنی داشته باشند. ما روشنفکر درست خلاف منظور واژه را فراوان داشته‌ایم و هنوز داریم، حالا نوبت روشنفکران واقعی است. اندیشمندانی که روشن ببینند و از سیاهی‌ها و تاریکی‌ها و سنت‌ها و سودجویی ‌های حقیر آگاه باشند. پاسخ مسئله ایران در سیاست است و اندیشه . در اندیشه سیاسی است و عمل سیاسی اندیشمند.»

http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=19078

نظر شما چیست؟

*******

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!