اسرائیل به ایران چه

روز جمعه یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله گفته:

” اطلاعاتی داریم که نشان می‌دهد ایران فعالیت‌هایی انجام داده که متناسب با تولید یک وسیله انفجاری هسته‌ای است.تلاش‌های پیشین آژانس برای اطمینان از غیرنظامی بودن برنامه اتمی ایران به خاطر عدم همکاری این کشور دچار مشکل شده است.

هنوز برای قطعی دانستن ماهیت نظامی برنامه هسته ای ایران زود است. ”

یک هیئت شش نفره از سوی آژانس به ایران اعزام شده که دو نفر از آنان کارشناس تسلیحات هسته ای هستند.

با بالاگرفتن تنش بین جهان آزاد و نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیرۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن بر سر به گفته اوباما و سرکوزی؛ برنامه غیرقانونی تسلیحات هسته ای رژیم، این دیدار هیئت آژانس اهمیت ویژه ای دارد.

به عبارت دیگر؛ پیش از آغاز اقدامات فاجعه بار عملی، این از آخرین فرصتهای سرعقل آمدن رژیم است که میگوید قصد “مدیریت جهان ” را دارد و مکرراً تأکید کرده که در پی نابودی یک کشور دموکراتیک عضو سازمان ملل میباشد که دوست تاریخی ایرانیان است.

“امام راحل” اسلامیون ارزشی امر کرده و بازماندگانش راهش را ادامه داده و تکرار میکنند که: “اسرائیل باید از صفحه روزگار حذف شود*”.

در زمانیکه کشورهای عربی یکی بعد از دیگری به صورت علنی یا پنهانی با اسرائیل کنار آمده اند؛ چرا ایرانیان باید هزینه سنگین حذف اسرائیل را بپردازند؟

تبریک

* صحیفه امام- جلد ١۶- صفحه ۴۹٠

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!