سلطان پورنو ایران

در سایه نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره :

ميانگين ورود دختران به بازار كارگری جنسی ‌ به كمتر از ۱۴ و ۱۵ سال رسيده است.

اکنون نسبت به دختران مجرد، روسپیگری زنان متاهل ‌ بیشتر شده و با رشد سریعی هم مواجه است.

بنا بر آمار رسمی پلیس تهران هر روسپی حداکثر ۵ دقیقه از وقت خود را در خیابان منتظر مشتری می ماند.

این غم نامه سر دراز دارد، همین را داشته باشید و مهربانی فرموده این خبر را هم بخوانید:

” روز یکشنبه دیوان عالی کشور پس از بررسی مجدد پرونده سعید ملک‌پور حکم اعدام او را تایید کرد.”

ماجرا را از همسر سعید در ویدیو ضمیمه شده بشنوید.

سئوال:

پرونده سردار رضا زارعی، رئیس پلیس مسلمان تهران که با شش هفت روسپی لخت و در حالت تقلید نماز خواندن دستگیر شد به کجا رسید؟

تبریک

پ.ن. وحوش ایرانی کُش و ایران ویران کُن؛ قتل ایرانیان بس است، سعید را نکشید؛ شواهد عینی فریاد میزنند خود شما مسلمین ارزشی سلاطین پورنو ایران هستید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!