بی آبرویی اسلام در ایران

رئیس جامعه وعاظ تهران، حاج آقا حجت الاسلام جعفر شجونی، گفته:

” خداوند متعال با علما قرارداد امضا کرده که نسبت به قلدری‌های ستمگران و ظلم آنها حساس بوده و در مقابل آن بایستند.

به طور قطع حضور یافتن در کنار دریا، سینما، تالارها، رستوران‌ها و مسائلی از این دست انسان‌ساز نخواهند بود بلکه حضور در مسجد و کسب معارف و شنیدن سخن خدا زمینه سعادت و سلامت آدمی را فراهم می‌آورد… روحانیت اصیل بوی بهشت می‌دهد.”

به عبارت؛ روحانیت و مسجد همتراز قرآن است و خداوند هم با “علما قرارداد امضاء کرده” و برای انسان سازی هم بجای لب دریا و چلوکبابی و سینما بهتره خلایق بروند پای منبر علما هم بوی بهشت استشمام کنند و هم آدم بشوند.

سئوال:

قرارداد خدا با علمای بهشت-بو در کدام دفتر اسناد رسمی در ام القرای اسلام به ثبت رسیده؟

چرا حضرات در بی آبرویی اسلام و توهین به باور مردم تا این حد کوشا هستند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!