“امام مقوایی آمد”

البته این امام مقوایی با جمله بی احساس “هیچ” بیشتر سنخیت داره ولی بد نبود اولا به جای هواپیمای “جمهوری اسلامی ایران” اقلا یه ایر فرانس مقوایی میذاشتن و بعد هم یه چندتا از همراهانی که در هواپیمای حامل امام راحل آمده بودند و بعدا سرنوشتشون جور دیگری رقم خورد رو هم مقوایی می کردند! بنی صدر مقوایی، لاهوتی مقوایی، قطب زاده مقوایی، یزدی مقوایی، سازگارای مقوایی، طباطبایی مقوایی و دیگر مقوا شدگان عزیز…. کاش یه “شاه مقوایی رفت” هم درست می کردند. البته درست کردن امام مقوایی که “هیچ” احساسی نداشت حتما راحت تر از شاه مقوایی بود که بالاخره یه اشکی هم ریخت…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!