بعد از گلشیفته؛ حالا فاطمه

از وحشی بازی جداسازی جنسیتی گرفته تا بربریت حجاب اجباری و نیم بشر حساب کردن زنان و دیگر کارهای این وحوش همه و همه نشانگر ذهن بیمار و جهان بینی تکامل نیافته آنان است.

در عصر اینترنت و مسافرت به فضا زندگی میکنند و از ادوات آن استفاد؛ ولیکن افکارشان در عهد بوق و بدوی بکسوات کرده و درجا میزند.

از آخرین نمونه های توحش وحوش کهریزک کار که هنوز مشغول زهرپاشی علیه گلشیفته هستند؛ واکنش آنان به متانت و آزادگی بانو فاطمه معتمد آریا است:

“فاطمه معتمدآریا بازیگر سینمای ایران که طی سالهای اخیر با اقدامات و نظرات پرحاشیه خود توانسته بود نظر سینماگران غرب را به خود جلب کند، جایزه هانری لانگ لوا فرانسه را دریافت کرد.

وی که چندی قبل مشکل سینمای ایران را نداشتن برخی صحنه های و اتفاقات خاص (!) همچون بوسیدن زن و مرد توسط یکدیگر دانسته بود، بعد از بوسیده شدن توسط مجری مرد مراسم واکنشی جالب از خود نشان می دهد تا ظاهرا تاکید کند، مشکلات سینمای ایران در حال حل شدن است.

پس از اتفاقات مختلف چون دست دادن بازیگر زن ایرانی با مدیران شرکت های خارجی جلوی دوربین ها در تهران و این اتفاقات عجیب دیشب، باید به حال فردای سینمای ایران گریست.”

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!