سرزمین غروب -2

Sarzamineghoroob-2 from ravanvajahan on Vimeo.

در این بخش نیل فرگوسن به نقش دانش در غلبه ی تمدن غرب میپردازد و رابطه ی آنرا با سکولاریسم و برتری نظامی بررسی میکند. او در این رابطه از فریدریش کبیر یاد میکند که با تعریف خود از فرمانروای کشور بعنوان نخستین خادم کشور نقطه ی عطفی را در فرهنگ کشورداری غرب بوجود میاورد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!