ایرانیان در اسرائیل

حسین درخشان؛ امیرعباس فخرآور و کاسپین ماکان هر سه جداگانه به اسرائیل سفر و با مقامات آن کشور دیدار، با رادیو، تلویزیون و مطبوعات مصاحبه کرده اند.

پس از بازگشت به ایران، وحوش مشغول چاق کردن چپق درخشان میباشند و دو دیگر که در کشورهای آزاد هستند و دستشان به آنها نمیرسد، دهان دریدگی و تهمت های ورد زبان وحوش سهمشان است.

” کاسپین ماکان نامزد ندا آقا سلطان – و از متهمان ترور وی- با شیادی تمام اقدام به سوءاستفاده از حیثیت نامزد خود كرده و ضمن سفر به تل آویو، با شيمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی ملاقات و سپس با تلویزیون رژیم صهیونیستی علیه ایران مصاحبه كرد.

فخرآور پس از دیدار با ” تسیپی لیونی” رهبر جناح مخالف میانه رو و وزیر خارجه سابق رژیم صهیونیستی در تل آویو ، در اظهار اتی مضحک گفته است ” اسرائیل ” تنها دمکراسی در منطقه است.

فخرآور پس از بازگشت برادرش به تهران و لو رفتن برخی تصاویر و اطلاعات جلسات کاملا سری ضد انقلاب، متهم شده بود كه نفوذی جمهوری اسلامی در ميان اپوزسیون است.”

به عبارت دیگر؛ ثلاثۀ خبیثۀ اسلامیستها/یهودستیزان هار و چپولان دست آموز همفکر آنان؛ سی و سه سال زور بیخودی میزنند و وقتی که رژیم غاصب در ایران سرنگون شود، رابطه تاریخی و استراتژیک دوستی بین دو کشور و ملت دوباره گل خواهد کرد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!