تیتر داغ/شعری از صبا واصفی

برای زنی که روی لب­های پرتقالی­ش

کرکره­اش را روز

هر روز می­کشد بالا

که داخل شود شبی چنین مهلک

دیگر چه فرق می­کند

فرو شده باشد

در چاله­ای

چشم انتظار سنگ

یا ایستاده بر چارپایه­ای

گوش به زنگ شمارش معکوس ­

 

حالا چه عکسی نیم لخت انداخته باشد

بر دیوار پچپچه­ها

چه بر تیترهای داغ

قهرمانی رفته باشد بالا

فرقی نمی­کند!

 

حالا که چشم­ها این همه هیز

این همه ریز شده ­اند

در چاک پستان و

کرور کرور کوتوله

سرک می­کشد به چرک نویس پاکت سیگارم

و  آفتابشان

دل خوش است به پاچه­ ی شلوارم  

که خیس مانده بر طناب

دیگر چه فرق می­کند

رژی بنفش بمالم به لب­های صبح

یا که غیبت کنم

پشت همین کاغذ

که ای کاش یکی بیاید

از زیر دستم بَرش دارد

 
http://www.shahrvand.com/?p=23152

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!