13بهمن.’خودکشی يک کارگر ايرانی در محوطه کارخانه’

بی بی سی

بنابر گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا) يکی از کارگران گروه خودروسازی بهمن روز چهارشنبه (۱۲ بهمن) در محوطه اين کارخانه خودکشی کرده است.

به گزارش ايلنا که اخبار کارگری ايران را به طور تخصصی پوشش می دهد، اين شخص مصطفی عليزاده نام داشته و بنابر گفته يکی از همکارانش به اين خبرگزاري، وی به خاطر “قرار گرفتن نامش در فهرست اخراجی های کارخانه” دست به چنين اقدامی زده است.

هنوز جزئيات بيشتری از اين واقعه منتشر نشده است و مقام های گروه صنعتی بهمن هم در اين باره اظهار نظر نکرده اند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!