ایران از موضع ‘برخی اعضای اوپک’ در برابر تحریم نفت این کشور انتقاد کرد

منابع خبری ایرانی می گویند که مقام های رسمی این کشور در نامه ای به رئیس دوره ای سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) به سیاست های آن سازمان در برابر تحریم های نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا اعتراض کرده است.

عربستان در واکنش به نگرانی برخی از کشورها از پیامدهای تحریم نفتی ایران و تاثیر آن بر قیمت جهانی نفت گفته بود که می تواند به آسانی ظرفیت تولید نفت خام خود را تا ۱۲ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.

حدد یک ماه پیش از تحریم خرید نفت ایران از سوی اتحادیه اروپا، کشورهای عضو سازمان صادرکنندگان نفت، اوپک، در مورد تعیین سقفی جدید برای تولید نفت خام توافق کردند که حدود روزانه ۶ میلیون بشکه بالاتر از سقف قبلی بود.

رستم قاسمی، وزیر نفت ایران که ریاست دوره ای اوپک را در آن جلسه از ایران به عراق واگذار کرده بود، از جمله موافقان افزایش صادرات اوپک بود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!