هر کسی به ائمه اطهار اهانت کند اعدام میشود

لاریجانی در همایشی در تهران … هر کسی‌ به ائمه اطهار اهانت کند اعدام میشود. 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!