وضعیت نامناسب معلولان بوشهری پس از آتش سوزی در یک مرکز دخترانه نگهداری از معلولان

حدود يكماه پيش اتصال سيم برق در يك مركز دخترانه نگهداری از معلولان در
بوشهر، موجب مرگ سه دختر معلول زير 14 سال و مصدوميت ناشی از گازگرفتگی و
سوختگی 16 دختر نوجوان ديگر شد كه از خانواده قربانيان رضايت گرفته شد و
بازماندگان هم درمان شدند.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!