یک کشته و ۴۸ بازداشتی در اهواز، شوش وحمیدیه

نیروهای امنیتی و انتظامی ایران در دوهفته گذشته با یورش به مناطق عرب نشین در شوش، حمیدیه و اهواز ۴۹ نفر را بازداشت کردند که یکی از بازداشت شدگان به نام ناصر آلبوشوکه درفشان به دلیل شدت جراحات وارده ناشی از شکنجه کشته شد. این بازداشت‌ها پس از آغاز فعالیت گروهی از معلمان و دانش‌آموزان در مخالفت با مشارکت در انتخابات آینده مجلس صورت گرفته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!