اکنون به دف و سنتور و تار نیازم نیست

 

اکنون به دف و سنتور و تار نیازم نیست

اگر آنان ناز کنند

به جرمِ همبستگی‌ با ساعت

مرا محکوم و بی‌ آواز کنند

شاهد آورم شعر

بسپارم دف و سنتور و تار به جوانان،
 

امروز بازی قلم خوش است

 دیدار یک درخت در بسترِ برگ خوش است

 

آناهید حجتی

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!