ضرب و شتم یک ایرانی تبار توسط پلیس یورک -انتاریو

کوروش ربانی ازاد روز دوشنبه 30 ژانویه 2012 در ساعت 3:30 بامداد در ریچموند هیل توسط افسر پلیس متوقف شده است.کوروش می گوید وی بدون دلیل متوقف شده است و مورد ضرب و شتم چند پلیس قرار گرفته است .

کوروش روز شنبه با من تماس گرفت. من با مسول بخش اقلیتهای پلیس یورک تلفن کردم پیام گذاشتم. شب ساعت:30 10 ای میلزدم چند دقیقه بعد کارآگاه ریکی تلفن کرد. گفت پیگیر موضوع هستند و راه های شکایت را گفت

امروز هم صبح تلفن کرد گفت راس بیل من مسول پرونده در کمیته بررسی استانداردهای پلیس است.

به کوروش صحبت کردم.

حالا از نماینده لیبرال ریچموند هیل که دفترشان 1000 متر با محل حادثه فاصله دارد تقاضا می کنم

یک نفر دستگیر شده است اگر مجرم بوده چرا کتک خورده است؟

اگر مجرم نبوده چرا دستگیر شده؟

ایا پلیس بر اساس قانون عمل کرده است و یا نژاد پرستانه بوده است؟

حالا این شخص ایرانی کانادایی هم هست؟ ما وظیفه اطلاع رسانیر سانه ای خودمان را ا با اینکه هیچ بودجه ای نداریم انجام دادیم حالا شما که سالی 140 هزار دلار حقوق می گیرید

دفتر دارید و چند تا کارمند که همه بودجه اش از طرف مالیات مردم پرداخته می شود. افراد داوطلب ها که دارید بینیم چه گلی به سر حوزه انتخابیه خودتان می زنید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!