فوری: به وسیله قشون سایبری حکومت اسلامی هک شدم

فوری برای دوستانم

دوستان عزیز و گرامی ام به این وسیله به اطلاع شما می رسانم که تمامی صفحاتی که به نام من بر روی فیس بوک است یعنی:

شکوه میرزادگی، و Shokooh Mirzadegi

و تمامی صفحاتی که با نام کمیته بین المللی نجات پاسارگاد است یعنی:

کمیته بین المللی نجات پاسارگاد و Pasargad Save

به وسیله قشون سایبری حکومت اسلامی هک شده است

و با همه ی تلاشی که من و دوستانم انجام داده ایم و با همه گزارش هایی که به فیس بوک داده ام تا کنون موفق نشده ام آن را از چنگال آزادی کُش این حکومت نجات دهم.

به این وسیله اعلام می دارم هیچ کدام از مطالبی که از این پس در صفحات من در فیس بوک قرار می گیرد ربطی به من ندارد و نوشته و گفته ی قشون سایبری است. طبیعی است که با هر تغییری من از طریق ایمیل، یا رسانه های مختلف به اطلاع شما خواهم رساند.

تا آنزمان تقاضا دارم که روی این صفحات مطلب نگذارید، به آن نامه ننویسید و به نامه های رسیده از آن جواب ندهید

و در آخر خواهش می کنم که به هر شکلی که می دانید این نامه را منتشر کرده و یا به اطلاع دیگران در فیس بوک برسانید

با مهر و به امید ایرانی آزاد و خالی از دیکتاتور و دیکتاتوری

شکوه میرزادگی

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!