مناظره خامنهای با نتنیاهو

پرده بالا میاید … سمت چپ کشور کوچک ولی‌ آباد اسرائیل – سمت راست کشور بزرگ ولی‌ مغشوش ایران

خامنه‌ای: مرگ بر اسرائیل

نتنیاهو: خفه … حمله می‌کنیم ها

خ: موشک داریم، ایشّک داریم

ن: بمب اتم داریم

خ: مونم داریم از اون اتوما میسازیم

ن: صدام هم داشت از اونا می‌ساخت

خ: ایران مثل عراق نیه

ن: درسته، عراق خر تو خر نبود

خ: خر بابای صهیونیست خودته

داور مسابقه سوت میزند: اخطار اول به هر دو بازیکن!

نتنیاهو: میگم داداش آمریکا بیاد سراغت ها

خامنه‌ای: آمریکا هیچ غلطی نمی‌تواند بکند

ن: آره جون ائمه اطهارت

خ: عمه خودت تو لهستان جندگی میکرد

ن: ننت که هر روز تو حرم امام رضا صیغه میشد چی‌؟

داور مسابقه سوت میزند: اخطار دوم به هر دو بازیکن!

خامنه‌ای: در تمام منطقه، انقلاب اسلامی راه میندازیم

نتنیاهو: آخ جون … هر چی‌ دختر همسایه چلتر – واسه پسر همسایه بهتر

خ: فکر کردی … موشک و مواد رادیو اکتیو میدیم به هشون که بزنن تو تل آویو

ن: ۲۵۰ تا بمب اتم واسه تون کافیه، یا از آمریکا هم سفارش بدم؟

خ: اینقدر اسلحه میفرستیم به لبنان و غزه که هر روز “انتفاضه” تو کونت بکنند!

ن: وقتی‌ تموم زیربنای صنعتی و شبکه برق رسانی آخوندی داغون شد، می‌فهمی چرا صدام رفت تو سوراخ

خ: وقتی‌ همه ۴ تا دونه شهر و دهات تون شیمیایی شد، می‌فهمی چرا هیتلر از فلسطین زندانبان میاورد

داور مسابقه سوت میزند: اخطار سوم به هر دو بازیکن … هر دو تا بخوابید تو خاک و بخورید!

پرده پایین میرود … سمت چپ کشور کوچک و مغشوش اسرائیل – سمت راست کشور خراب و هفت پاره ایران

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!