تجزیه ایران

حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او

ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم

به این خبر خوش از جمهوری موروثی تازه تأسیس اَران توجه فرمایید:

” سیاووش نوروز اف نماینده مجلس از حزب حاکم آذربایجان نوین طی سخنانی گفت:

در جهان کشورهایی همچون کره جنوبی و کره شمالی و یا قبرس شمالی و قبرس جنوبی وجود دارند و بهتر بود آذربایجان نیز از آنجا که دولتی است که مورد تجزیه واقع شده است نامش به آذربایجان شمالی تغییر یابد.

قدرت حسن قلی اف نماینده مجلس از حزب جبهه خلق آذربایجان واحد گفت:

دو سوم اراضی به آذربایجان جنوبی و یک سومش به کشور آذربایجان متعلق است. بنظر من زمینه برای تغییر نام کشور به آذربایجان شمالی وجود دارد . قراردادهای ترکمنچای و گلستان خارج از اراده مردم آذربایجان تصویب شده است و باید لغو گردد.”

به عبارت دیگر؛ بر اساس بازگشت فرع به اصل، پس از فسخ دو معاهدۀ به ایران تحمیل شده؛ نتنها هفده شهر بزور جدا شده به مام میهن باز میگردند که شامل همین اران میشود؛ بل، آقایان سیاووش و قدرت هم میتوانند با حذف “اُف” زورچپانده شدۀ روسی به نامهای آبا و اجدادی خود مفتخر شوند.

تبریک

پ.ن. اینکه کار با اینجا رسیده که هر کس و ناکسی چشم طمع پیدا کرده همه از تصدق سر سی و سه سال ایران و ایرانی دوستی نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!