حسن نصرالله: حزب الله از ايران حمایت های مادی دریافت می کند

حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان برای اولین بار اذعان کرده است که اين
گروه شبه نظامی از ايران – یک متحد دیرینه – حمایت مالی و تجهيزاتی،
دریافت می کند.

او در يک سخنرانی ویدئویی به طرفداران خود در بیروت، پایتخت لبنان، اين
موضوع را مطرح کرد. او گفت که حزب الله قبلا تنها دریافت حمایت های سیاسی و
اخلاقی از ایران را تنها بخاطر آنکه حکومت اسلامی ايران را شرمنده نسازد،
تاييد می کرده است.

ایالات متحده حزب الله را بعنوان یک سازمان تروریستی می شناسد و مدت
هاست که ایران را متهم کرده است که این گروه را بوسيله قاچاق اسلحه از طریق
سوریه – یکی دیگر از حامیان حزب الله – مسلح کرده است. اين گروه شبه نظامی
در سال ۱۹۸۲ ميلادی، هنگامی که نیروهای اسرائیلی به لبنان حمله کردند تا
ستیزه جویان فلسطینی را که به دولت یهود حمله کردند، بيرون برانند، جنگ با
اسرائيل را آغاز کرد.

اسرائیل نيروهای خود را از جنوب …

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!