شورتم را بخور

پیشتر راجع به قدغن شدن عروسک باربی از سوی نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره چند سطری تقدیم شد.

حالا قرعه فال بنام خانواده معظم سیمپسون خورده؛ از این پس، مارج، هومر، بارت، لیزا و حتی مَگی پستانک به دهان ممنوع الورود شدند:

“محمد حسین فرجو، دبیر شورای نظارت و سیاست‌گذاری اسباب ‌بازی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عروسک‌های سیمپسون را ترویج‌دهنده فرهنگ غرب و ناهمخوان با فرهنگ اسلامی خواند.”

بنا بر گزارش دیگری همین شورای دولتی اسباب بازی “با شخصیت‌هایی چون سوپرمن و اسپایدرمن که هدفشان گسترش فرهنگ غرب و برهنگی نیست و به مظلومان کمک می‌کنند مخالفتی ندارد.”

ضمن شادباش به سوپرمن و اسپایدرمن برای کسب اجازه سرگرم کردن کودکان ایران، به احتمال قریب به یقین این سیاست مسلمین هم همانند دیگر بلاهت های آنان به جایی نخواهد رسید و باید کلمه قصار Eat my shorts بارت چموش را آویزه گوش کنند.

سئوال:

آیا همدستی با بعثی ها در مُثله کردن کودکان مسلمان سوریه و کهریزکی کردن بچه های ایران، “همخوان با فرهنگ اسلامی” است؟

آیا عروسکهای “ترویج دهندۀ فرهنگ غرب” مخربند یا فرهنگی که اعدام در ملاء عام و بعضاً زیر هجده ساله ها و پخش مستقیم آن از تلویزیون را اعمال میکند؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!