قطع تامين مالي مبادلات بازرگاني با ايران

شرق: امارات متحده عربي و قطر با قطع تامين مالي مبادلات بازرگاني با ايران عملا تحريم بانك مركزي در منطقه را كليد زدند. براساس اعلام رويترز، بانك‌هاي مركزي قطر و امارات هر گونه تامين مالي مبادلات بازرگاني با ايران را ممنوع كردند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!