ممنت، ممنت…..

هیچی‌، کارتون ندارم، فقط دارم از دست این آهنگ می‌میرم از خنده.

ببینیت، این که داره

شانتاژ می‌کنه

اون موقعها خوبه ایمیله برهنه وجود نداشته!

خوبه من یکی‌ که تو باغ نیستم، هر وقت از این خواستگار بازیها شده، یا اصلا نفهمیدم، حالیم نشد، یا فکر کردم یه بدبختی شوخی‌ می‌کنه، تقی میزدم زیره خنده.

http://www.youtube.com/user/YadeshBekheyr

دیسکلیمر: اینا را الکی‌ گفتم، فقط می‌خواستم این آهنگ را بلاگ بکنم. همین.

حالا برید باز همدیگرو بکشید. خوش بگذره.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!