تحریم کامل دارویی ایرانیان

یکی از شنیع ترین اعمال؛ برای تحت فشار قرار دادن جامعه، قطع و/یا عمداً هرچه گرانتر کردن داروی مورد نیاز بیماران است.

نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره این کار را با مخالفین در بند خود بکرات انجام داده و میدهد و حالا رفته سراغ کل جامعه:

“حسینعلی شهریاری نماینده مجلس و رئیس کمیسیون بهداشت گفته:

وارد کنندگان دارو از عدم ارائه ارز مرجع به این سندیكاها در طول سه ماه گذشته برای واردات دارو و مواد اولیه تولید دارو در داخل کشور خبر دادند.

روسای سندیكاها معتقد بودند در صورتیکه اقدام عاجلی برای رفع این مشکل به وجود نیاید بیماران در ماه های آینده با مشکلات جدی روبرو خواهند شد.

در سه ماهی كه ارز مرجع در اختیار وارد کنندگان قرار نگرفته آنها در مناطق آزاد با ارز ١٣٠٠ تومان دارو وارد كرده اند و یا با ارز آزاد اقدام به واردات دارو كرده اند.

روسای سندیكاها اعلام کردند اگر ارز مرجع در اختیار آنها قرار نگیرد با ارز آزاد اقدام به وارد کردن دارو خواهند كرد كه این امر موجب بالا رفتن قیمت داروهای بیماری های خاص می شود.”

به عبارت دیگر؛ مشکلی برای واردات دارو بجز نظام پربرکت که ایرانیان را تحریم دارویی کرده وجود ندارد و بجای آنکه پول مردم ایران را خرج خودشان بکند یا میلیارد میلیار دلار میدزدد و یا برای تروریستها و آدمکش های بشار اسد میفرستد.

تنها و تنها چاره؛ تلاش بی امان برای سرنگونی همۀ مسلمین ایرانی کُش و ایران ویران کُن “اصلاح طلب” و غیره است و لاغیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!