تولدت مبارک؛ الهی بمیری

امروز سالروز انقلاب خوش عاقبت است.

فرارسیدن این روز را به منتفعین شاد باش گفته؛ از پروردگار منان کسر عمر برای نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره در خواسته کرده و برای ایرانیان که باید ویرانیهای بجا مانده را بازسازی کنند؛ سلامتی و طول عمر آرزو میشود.

از زنده یاد علامه احمد کسروی که بدست همین گروه مسلمین حاکم به قتل رسید نقل قول شده: “مردم ایران یک حکومت به آخوندها بدهکارند.”

بدهی با سود/ربح مُرکب پرداخت گردیده؛ زین پس جای دین در حکومت و دخالت در زندگی اجتماعی خالی خواهد بود و این تنها و تنها خدمت مسلمین حاکم است که با نشان دادن جَنم خود در سی و سه سال گذشته به ایران و ایرانی کرده اند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!