ترور حلال “دانشمندان” در ایران

در جنگ اعلام نشده بین نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره با جهان آزاد بر سر برنامه غیر قانونی تسلیحات هسته ای و موشکهای قاره پیما؛ تعدادی از “دانشمندان ” در ایران ترور شده که تنی از آنان از اعضاء نیروهای سرکوبگر مانند بسیج و پاسدار بوده اند.

از آنجا که تکنولوژی، نقشه و حتی متخصصین کلیدی برنامه تسلیحات هسته ای رژیم همه وارداتی از پاکستان، روسیه و کرۀ شمالی میباشند، تنها مونتاژچی میخواهند و به “دانشمندان” داخلی که از فرمانبرداری محض دست بردارند نیازی نیست.

رضا منصوری، فیزیکدان، استاد دانشگاه شریف، معاون پیشین وزارت “علوم، تحقیقات و فناوری” و یکی از خودی ترین های رژیم مسلمین از جمله مینویسد:

” حذف اندیشمندان و نه فقط دگراندیشان و جذب مداحان [در دانشگاه‌های ایران] مدتی است شروع شده است. این روشهای ترور نرم و انقلاب مخملی در دانشگاه‌ها، به نام انقلاب، به نام اسلام، و به نام ولایت فقیه نابودی علم را به دنبال خواهد داشت”.

به عبارت دیگر؛ “حذف دگر اندیشان” یک جورایی قابل توجیه است ولی نه “اندیشمندان” خودی خودی. در تداوم انقلاب فرهنگی حاج فرج دباغ (عبدالکریم سروش) حضرات افتاده اند جان همدیگر و حالا نوبت به خودی ترین ها رسیده و ترور حلال آنان.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!