گرفتاری جنسی غلامرضا تختی

آقای پرویز ثابتی

مدیر پیشین امنیت داخلی سازمان اطلاعات و امنیت کشور (ساواک)

با درود و آرزوی تداوم سلامتی؛

این چند سطر واکنشی است به مصاحبه کوتاهی که با بخش فارسی صدای آمریکا انجام دادید به مناسبت خبر زیر چاپ رفتن کتاب ” در دامگه حادثه” مصاحبه عرفان قانعی فرد با شما که از قرار شرکت کتاب بزودی منتشر خواهد کرد.

برداشت من از مصاحبه، که میتواند اشتباه باشد، آنستکه اصولاً شما منکر نقش کلیدی ساواک در برانگیختن مخالفت عمومی مردم ایران هستید.

معتقدید که با بگیر و ببند بیشتر میشد انقلاب خوش عاقبت را از نفس انداخت.

تصور میفرمایید که ساواک در شکنجه و بد رفتاری با ایرانیان نقشی نداشته و دیگر از ایندست انکارها.

صحت یا سقم این فرمایشات بر عهده اسناد و شواهد زنده است که روایات کاملاً متفاوتی را بیان میکنند. ولیکن؛ در مصاحبه (دقیقه ٠۶:٤۶ به بعد در اینجا) از جمله میفرمایید:

” میگن تختی رو کُشت، تختی یه کسی بود که گرفتاری ای داشت، گرفتاری جنسی پیدا کرده بود، ناتوانی جنسی پیدا کرده بود، یه گرفتاری خانوادگی پیدا کرده بود، فلان اینا…)

آقای ثابتی، با چه هدفی، بنا بر چه مدرکی در باره جهان پهلوان تختی که به دلیل خصوصیات اخلاقی، رادمردی، افتخارات کسب کرده برای کشور و مخصوصاً جبهه گیری و مواضع ملی گرایانه و مردمی در عرصه سیاسی در اذهان عمومی جایگاهی بسیار بسیار والا دارد از “گرفتاری جنسی” ایشان صحبت میکنید؟

برچسب زدن جنسی؛ یکی از شگرد های شنیع تحقیر شخصیت مخالفین و افراد محبوب و مورد احترام جامعه میباشد و نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره هم از آن بصورت گسترده استفاده میکند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!