بیست ماده مخدر جدید در راه ایران

در هفت ماه اول امسال دو هزار و صد وشصت و نه نفر به دليل مصرف مواد مخدر جان خود را از دست دادند. پس از انقلاب مصرف مواد مخدر در ایران به سمت مواد محرک رفته و از نوع سنتی به صنعتی تبدیل شده است. سازمان بهزیستی كشور خبر از در راه بودن بیست ماده روانگردان جدید داده است.

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!