وزیر خارجه بریتانیا خواهان آزادی رهبران مخالفان در ایران شد

در سخنرانی خود امروز ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا گفت:

«اکنون یک سال است که رهبران مخالفان درایران میرحسین موسوی و مهدی کروبی به همراه همسران خود زهرا رهنورد و فاطمه کروبی بازداشت خانگی شدند. در 26 بهمن ماه 1389 نمایندگان مجلس ایران خواهان اعدام آن‌ها به اتهام جرائم ساختگی سیاسی شدند. ایران مکررا به درخواست‌های جامعه بین المللی برای آزادی فوری آنها بی‌توجهی کرده است.

امروز همگی آنها به جز فاطمه کروبی بدونه اتهام در بازداشت به سر می‌برند. آنها تنها اجازه‌ی دیدارهایی زودگذر و معمولا تحت نظارت با فرزندان خود دارند. ایران ادعا می‌کند این امر برای امنیت خود آنها است اما این به وضوح تلاش برای خاموش کردن صدای آنها و حامیان آنها است.

من مجددا خواهان آزادی فوری آنها هستم. آزادی بیان و تجمع حقوق مسلم و جهانی هستند که در متن جوامع پیشرو قرار دارند و من تلاش مکرر ایران را برای … >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!