کار خیر ایرانیان یهودی کُش

دیگه عادت شده و نیازی هم نیست زیادی به جلز و ولز افتادن که کتمان حقیقت نکنید. ولیکن این بدان معنا نیست که این تضاد ها و یک بام و دو هواکاریها را به رخ نازنینان نکشید.

مشت نمونه خروار:

طرف را میگیرند، پول درشت پیش پرداخت برای عملیات حواله شده و صداش ضبط شده که دارد در باره نقشه عملیات حملات تروریستی در پایتخت آمریکا گفتگو میکند.

نازنینان میگویند؛ اینکه ماشین دست دوم فروش بوده و اینها را براش درآوردند.

مقام ناشناس” میگوید ترور “دانشمندان هسته ای” در ایران کار اسرائیل و نوچه اش مجاهدین خلق است.

نازنینان میگویند؛ از این مدرک بیشتر میخواهید، خوب همه میدانند کار اسرائیلیهاست دیگه.

همزمان با یک سری عملیات مشابه در دیگر کشورها، دوستان را با مواد منفجره در تایلند میگیرند و پلیس هم اعلام میکنه پاس ایرانی دارند و برای کار خیر یهودی کشی آمده بودند.

نازنینان میگویند؛ ای بابا، چیزی ثابت نشده، عجله نکنید، اصلاً کی گفته نظام پربرکت مسلمین “اصلاح طلب” و غیره پشت جریانه و از ایندست استدلالات محکمه پسند.

به عبارت دیگر؛ این نازنینان با انصاف و مروت هنوز نفهمیدن که در عصر اطلاعات کتمان حقیقت محض و پر و بال دادن به شایعات راه به دهی نمیبرد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!