سویفت، ایران را از خدمات خود محروم می‌کند

 

سازمان جهانی انتقالات بین بانکی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: “سویفت آماده است تا به محض این که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران اجرایی شد، خدمات خود را دیگر به نهادهای مالی ایرانی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند، ارائه ندهد.”

مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، به بی‌بی‌سی فارسی گفت که با اعمال این محدودیت از سوی سویفت، “دیگر هیچ بانک خارجی تمایل نخواهد داشت که پولی از ایران بگیرد و یا پولی در حساب این کشور بریزد.”

او گفت: “فقط ۴۰ بانک و موسسه مالی ایران سویفت‌کد دارند، ولی در عین حال، بیش از ۹۲ درصد تجارت خارجی ایران توسط همین ۴۰ نهاد مالی انجام می‌شود که نشانگر اهمیت خدماتی است که از سویفت دریافت می‌شود.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!