اقتصاد خرکی

عملیات عمره سال ٩١-٩۰ در حالی آغاز شده است که مشکلات ارزی در داخل کشور سبب شده زائران نتوانند ارز دولتی تهیه کنند و در عربستان برای تبدیل پول ایرانی به ریال سعودی با مشکلات عجیبی روبرو باشند.

هر ریال سعودی طی روز های گذشته از ۳٢۰ تومان به مرز ١۰۰۰ تومان رسیده است که موجب نگرانی و شوکه شدن زائران بیت الله الحرام شده است.”

به عبارت دیگر؛ نه تنها در ظرف چند هفته گذشته در برابری با دلار آمریکا بدلیل “مشکلات ارزی” بیش از ٥٠٪ ارزش ریال ایران کاسته شده، در برابری با ریال سعودی نیز نزدیک به ۷٥٪ ارزش خود را از دست داده است.

لُب کلام؛ با تحریم میشود کمر رژیم جنگ طلب، تروریست، ایرانی کُش و ایران ویران کُن را شکست و نیازی به عملیات نظامی نیست، جهان آزاد باید فس فس نکرده و حرکت از این بیش شتابان کند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!